Инжектиране на киста/келоид

Процедурата се прилага при лечение на келоиди, кисти, кръгово опадане на косата и други кожни заболявания. Лекарството (най-често кортикостероид) се инжектира в засегнатия участък.

Терапията не се прилага при пациенти с активна туберкулоза и системни гъбични инфекции, псориазис, активна пептична язва, неконтролиран диабет, сърдечно-съдова недостатъчност, артериална хипертония, тежка депресия и психоза.

ВАЖНО

Процедурата в Клиника Естелайн се осъществява от квалифициран дерматолог.

При процедурата се инжектира назначения медикамент. Заедно с него се прилага и обезболяващ препарат.

Възможни странични ефекти от процедурата са преходна, болка и оток на мястото на ижектиране. Възможна е атрофия на кожата при продължителна терапия.

Не бива да се мокри третираната зона през 24-те часа, последващи процедурата.

В зависимост от диагнозата може да са необходими между 4 и 6 процедури с едномесечен интервал между тях.