Therapy ”NEW SKIN”

Despite your efforts, a specific, uneven darkening of the skin…

”MIRROR MIRROR” acne therapy

When your skin is inflamed and covered with acne, socializing…

Therapy “GOOD MORNING”

Others usually react to the results from this advanced therapy…
Представям Ви селекция от авторски терапии, които разработвах в продължение на няколко години. Зад всяка от тях стоят задълбочен клиничен анализ, доказани научни методи и емпирични подходи от моята практика и тази, на колеги от цял свят, с които постоянно обменяме опит. Защо авторски комбинирани терапии? В работата си всекидневно виждам преки резултати, проследявам ефекта от дадена процедура във времето и комбинирането й с други естетични възможности. Така по естествен начин се оформиха терапии с точен обхват и интензитет, които взаимно допълвайки се дават още по-висока степен на удовлетвореност. Естествената визия, здравословният ефект и запазването на уникалните пропорции са водещ принцип в моята работа. Естетиката има смисъл, когато подчертава автентичната красота на всеки от нас! д-р Иван Пеев, водещ дерматолог, венеролог и медицински управител на AestheLine