Програма за лоялни клиенти

Програмата за лоялни клиенти на дерматологична клиника Естелайн е нашият жест на благодарност към всички, които ни повериха грижата за здравето и красотата си.
Благодарим ви за доверието!
Участниците в Програмата за лоялни клиенти на Естелайн печелят точки за всяка своя покупка на услуги или стоки в клиниката. Събраните точки се удостоверяват чрез печати в клиентската карта. Когато съберат необходимия брой точки (печати), клиентите могат да ги използват, за да получат безплатни услуги или продукти, както и за да доплатят с тях избрани процедури или стоки.

КОЙ ПОЛУЧАВА КЛИЕНТСКА КАРТА?
Право на участие в Програмата и получаване на персонална клиентска карта имат всички физически лица, които отговарят на следните условия:
1. Да са навършили 18 години.
2. Да са пациенти или клиенти на дерматологична клиника Естелайн, направили покупка на услуги или стоки в клиниката на минимална стойност от 50 лв. на датата на издаване на картата.

КАК РАБОТИ ПРОГРАМАТА?
Програмата за лоялни клиенти е система, чрез която клиентите на Естелайн събират точки, удостоверени от клиниката с печати в клиентската им карта.
Събирането на точки от клиент се извършва при покупки от негова страна на услуги или стоки в клиниката.
Събраните точки (печати) по Програмата се отразяват от клиниката в персонална клиентска карта, която има уникален номер и може да бъде използвана само от клиента.
В зависимост от събрания общ брой точки (печати), клиентите могат да достигат едно от двете нива на Програмата – „Редовен клиент“ или „VIP клиент“. Всяко ниво дава възможност да се ползва безплатна процедура или да се получи безплатeн продукт от клиниката на определена стойност.
Подробности за нивата на Програмата, необходимият брой събрани точки (печати) за успешното завършване на всяко ниво, ползването на точки и стойността на клиентските бонуси ще намерите в Информация за условията за събиране и ползване на точки.

Запознайте се и с Общите условия на Програмата за лоялни клиенти на „Естелайн“!

КАКВО ЩЕ СПЕЧЕЛИТЕ?
Клиентите, участващи в Програмата, печелят подаръци с реална стойност – безплатни процедури или козметични продукти за домашна грижа!
Програмата има две нива: „Редовен клиент“ и „VIP клиент“.
При първото ниво се изисква събирането на 10 точки (печати) от покупка на услуги и стоки, което дава право на безплатна процедура или козметичен продукт на стойност до 70 лв.
Второто ниво е завършено при събирането на 25 точки (печати) и предоставя възможност клиента да получи безплатна процедура или козметичен продукт на стойност до 250 лв.
Клиентите, събрали необходимия брой точки (печати) за всяко от нивата, могат да използват равностойността на наградата си за доплащане на избрана процедура или продукт.
Всички подробности за нивата на Програмата и ползването на събраните точки са оповестени в Информация за условията за събиране и ползване на точки.

КАК ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ?
Участието в Програмата за лоялни клиенти на Естелайн може да стартира още при следващото Ви посещение в клиниката!
Заплащайки процедура или продукт на минимална стойност 50 лв., Вие имате право веднага да получите своята персонална карта. Служител на клиниката ще постави в картата Ви печати, съответстващи на заплатената сума – всеки 50 лв., платени на касата, ви носят 1 точка т.е. 1 печат.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА ЗА СЪБИРАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ТОЧКИ

Всеки клиент, заплатил процедура или продукт на минимална стойност 50 лв. в клиниката след 31.08.2017 г., има право да получи персонална карта, в която да събира печати.
Всяка покупка на стойност 50 лв. се равнява на 1 точка (печат) от клиентската програма.
Програмата за лоялни клиенти на дерматологична клиника Естелайн има две нива: „Редовен клиент“ и „VIP клиент“.
Първо ниво „Редовен клиент“ е завършено успешно при събиране на 10 печата от покупка на услуги и стоки в клиниката. Събраните 10 печата в клиентската карта дават право на безплатна процедура или козметичен продукт на стойност до 70 лв.
Клиентът може да използва събраните 10 печата за получаването на една процедура или един продукт на стойност до 70 лв. Друга опция е клиентът да използва събраните 10 печата за отстъпка в размер до 70 лв. от цената на по-скъпа процедура или продукт.
Когато избраната процедура или продукт е на стойност по-ниска от 70 лв., разликата в цената не се компенсира от Клиниката – нито с втори продукт, нито чрез прехвърляне на печати.

Второ ниво „VIP клиент“ е завършено успешно при събирането на 25 печата от покупка на услуги и стоки в клиниката. Събраните 25 печата в клиентската карта дават право на безплатна процедура или козметичен продукт на стойност до 250 лв.
Клиентът може да използва събраните 25 печата за получаването на една процедура или един продукт на стойност до 250 лв. Друга опция е клиентът да използва събраните 25 печата за отстъпка в размер до 250 лв. от цената на по-скъпа процедура или продукт.
Когато избраната процедура или продукт е на стойност по-ниска от 250 лв., разликата в цената не се компенсира от Клиниката – нито с втори продукт, нито чрез прехвърляне на точки в ново събиране на печати.

Служител на клиниката отразява поставените печати и в електронния персонален профил на клиента, откъдето могат да бъдат правени справки за събраните и използвани точки по Програмата.
Не се допуска изплащане на пари в брой срещу натрупани точки (печати)!
Процедури в промоция не могат да бъдат заплащани със събраните точки (печати) в Програмата за лоялни клиенти!
Върху покупки, които се заплащат с използване на събрани от Клиента точки (печати), не се начисляват нови точки!

ОЩЕ ВАЖНИ ПОДРОБНОСТИ ЗА ПРОГРАМАТА

Клиентските карти не са електронни карти и служат единствено за отразяването чрез печати на събраните точки в Програмата за лоялни клиенти на дерматологична клиника Естелайн.

Клиентска карта се издава по искане на Клиента или по инициатива на Клиниката и се получава лично от Клиента в Клиниката. Картата се издава в момента на подаване на искането. Издаването на клиентски карти е безплатно за Клиентите.

Начисляването на точки (получаването на печати) се извършва, след като Клиента предостави клиентска карта на касата на Клиниката, при извършване на плащане на услуги и стоки. Без представянето на клиентска карта не могат да се начисляват точки и да се поставят печати.

Клиниката отбелязва върху клиентската карта датата на първия поставен печат. Валидността на точките (печатите) е 18 месеца. След края на този период те стават невалидни.

При извършване на покупки с използване на събраните печати, Клиентът представя на Клиниката своята клиентска карта, удостоверява самоличността си и проверява и подписва предоставеният му от служителя “Формуляр за покупка с използване на точки”.

Издаваните от Клиниката карти остават нейна собственост, като се предоставят за ползване от Клиентите.
Картата е валидна за неограничен срок, но може да бъде подменена по преценка на Клиниката.

Запазете своя час за консултация с дерматолог за прецизна индивидуална преценка и препоръки!Изпрати запитване