Хирургична ексцизия със сложно затваряне

Хирургична ексцизия със сложно затваряне (пластика) се прилага в случаите на много големи тумори при премахването, на които, оперативната рана не може да се затвори по класическия метод.

Това налага запълване на образувания хирургичен дефект посредством кожата в съседство с разреза.

Операцията е подходяща при тумори разположени във функционално активни области (около очите, устните, носа, челото и др.), класическата ексцизия, при които би довела до придърпване на кожата с последващи функционални нарушения или асиметрия. При много големи дефекти, оперативната интервенция може да бъде извършена на два етапа.
Взетият материал се изпраща за хистологично изследване, резултатът от което излиза за минимум 7 дни. Оперативната рана зараства за около 7 до 14 дни, като обработката и се извършва амбулаторно от хирургичния екип. Не е необходим болничен престой.

ВАЖНО

Три дни преди процедурата се препоръчва спиране приема на антикоагулатни препарати.

Хистологично изследване се заплаща допълнително.

В зависимост от сложността на манипулацията между 40 – 60 мин.

Възможните странични ефекти са преходна болка и оток. Рядко има кървене и отпускане на конците. Много рядко има кожни инфекции, образуване на надигнат белег и алергична реакция към анестезията.

Препоръчително е да не се мокри мястото в рамките на 48 часа.

Да не се приемат антикоагуланти 3 дни след процедурата и да се избягват прекомерни физически усилия до премахване на конците.