Кожна биопсия

Koжната биопсия е диагностичен метод, който влиза в помощ на лекаря при недостатъчни критерии за поставяне на точната диагноза.
Процедурата представлява вземане на парче (2-4 мм.) от засегнатия кожен участък или кожно образувание, с последващо хистологично изследване.

В зависимост от заболяването се избира един от четирите начина на биопсия:

Пънч биопсия – извършва се със специален хирургичен инструмент наречен пънч (punch)

Шейв (shave) биопсия – отнема се повърхностния слой на определен кожен участък оставяйки повърхностна раничка, която заздравява с образуване на коричка

Дълбока биопсия – извършва се със скалпел на дълбоки подкожни патологични процеси. Поставят се шевове, които се свалят след 7 -10 дни

Цитонамазка – представлява „остъргване“ на клетки от повърхностния слой на кожата, „намазване“ на материала върху предметно стъкло и хистологичното им изследване.

ВАЖНО

Желателно е прекратяване на терапията поне седмица, преди извършване на кожната биопсия.
Хистологичният резултат от изследването излиза след минимум една седмица.

Възможните странични ефекти са кървене, преходна болка и оток, кожни инфекции, отпускане на конците, образуване на надигнат белег, алергична реакция към анестезията.

След процедурата е препоръчителни да не се мокри мястото в първите 24 часа.  Да се подменя превръзката при замърсяване.