Клиниката разполага със сектор по дерматохирургия, в който се извършва превенция, диагностика и лечение на доброкачествени и злокачествени заболявания на кожата.
Направете профилактичен преглед на бенките си. Предлагаме заснемане на съмнителните бенки, чрез дигитална дерматоскопия с цел проследяването им в еволюция.
Ще изготвим терапевтичен план, включващ хирургическо отстраняване с максимални естетически резултати и минимално време на възстановяване.

Предлагаме ви: