Манипулации

ВАЖНО

Манипулациите в дерматологична клиника Естелайн се извършват единствено от медицински специалист.

Поставяне на мускулна инжекция

Използва се за терапия на различни кожни заболявания, с цел по-бързо усвояване на медикамента от организма или в случай на противопоказания за прием през устата.

Поставяне на венозна инжекция

Използва се за терапия на различни кожни заболявания, с цел по-бързо усвояване на медикамента от организма или в случай на противопоказания за прием през устата.

Инжектиране на киста/келоид

Използва се при лечение на келоиди, кисти, кръгово опадане на косата и други кожни заболявания. Лекарството (най-често кортикостероид) се инжектира в засегнатия участък.