Поставянето на точна диагноза е базирано на изчерпателна консултация с дерматолог и при необходимост, на прецизна диагностика.

Продължителността на първичната консултация е минимум 30 минути. За този период лекарят трябва да бъде информиран с подробности за вашия проблем. Необходимо е да дадете информация за началото, еволюцията, проведеното лечение (ако има такова) на проблема, повлияването му от различни фактори (сезони, медикаменти, храни и др.) и наличие на други членове от рода със същите оплаквания.
Лекарят преглежда кожата/лигавиците и назначава допълнителни изследвания по преценка.
След поставяне на диагнозата изработва терапевтичена схема или план на проследяване

При необходимост назначава вторична консултация, която е с продължителност поне 15 минути. Целта на консултацията е да се проследи ефекта от назначеното лечение и да се контролира правилното прилагане на терапията. По преценка на лекаря и наличие на странични реакции от лечението се назначава допълнителна терапия или се изключва или променя дозата на настоящата.
Носете медицинската документация от първичния преглед и резултатите от назначените изследвания.

всеки сезон
30 мин.
80 лв.
1+
няма

Диагностика и лечение на: