Терапия “НОВА КОЖА”

Нова кожа Едно специфично и неравномерно…

Терапия „ДОБРО УТРО!“

Резултатът от тази авторска терапия…

Представям Ви селекция от авторски терапии, които разработвах в продължение на няколко години. Зад всяка от тях стоят задълбочен клиничен анализ, доказани научни методи и емпирични подходи от моята практика и тази, на колеги от цял свят, с които постоянно обменяме опит.
Защо авторски комбинирани терапии? В работата си всекидневно виждам преки резултати, проследявам ефекта от дадена процедура във времето и комбинирането й с други естетични възможности. Така по естествен начин се оформиха терапии с точен обхват и интензитет, които взаимно допълвайки се дават още по-висока степен на удовлетвореност.
Естествената визия, здравословният ефект и запазването на уникалните пропорции са водещ принцип в моята работа. Естетиката има смисъл, когато подчертава автентичната красота на всеки от нас!

д-р Иван Пеев, водещ дерматолог, венеролог и медицински управител на AestheLine