Клиника AestheLine обединява усилията на доказани специалисти от областите дерматология, естетика и акушеро-гинекология. Събира ни идеята, че високата експертиза и високите технологии, поднесени в точната пропорция, са мощен инструмент за постигане на реални и дългосрочни резултати
Философията ни е подчертано свързана с естетиката като линия от ценности, убеждения и стил на живот
Разбирането ни е, че акцентът върху индивидуалността и потенциала на всеки човек трябва да са водещи при избора на услуги, касаещи здравето и естетичните потребности.
Затова нашата скала за измеримост на резултати е и слоган на Аestheline  – здраве, красота, хармония.

Естетиката е направление в медицината, което надгражда стремежа към здраво тяло с възможностите за развитие на индивидуалния потенциал. Затова, за да препоръчам подходящ микс от терапии, е важно да се запозная със спецификите, желанията и начина на живот на всеки пациент. За мен и екипа на Aestheline красотата е комплекс от качества, които могат да бъдат подчертани с помощта на високотехнологична апаратура, с безопасни, неинвазивни методи. Красотата е път към постигането на хармония. Можем да я постигнем заедно!

- д-р И. Пеев, водещ дерматолог и медицински управител на Естелайн