Лазерно премахване на татуировки

Медицинската лазерна естетика отдавна търси решения и отговори, с които да посрещне тенденциите в татуирането. Премахването на цели татуировки или на отделни елементи от тях с цел корекция са двете основни линии, които намират допирателна с лазерната медицинска техника.

От какво зависи?

В медицината литература са посветени десетки страници на това, да се опише механизма на премахване на въведеното в кожата татуировъчно мастило. Принципите Могат да бъдат относително изчерпателно обобщени чрез скалата на Kirby-Desai. Те поставят само общите параметри на всеки индивидуален случай.

Най-общо, оценката от скалата е базирана на съответен брой точки. Ето какво е от значение и как сами можете да се ориентирате по тях:

Цвят на кожата

Общото поведение на кожата спрямо слънчевите лъчи е водещо. Отчита се склонността на кожата да пигментира от ултравиолетова (слънчева светлина). Скалата на Kirby-Desai прави следното разделение на кожата със съответни точки:

• I тип – винаги изгаря – 1 точка
• II тип – обикновено изгаря и трудно хваща тен – 2 точки
• III тип – понякога изгаря леко и равномерно потъмнява – 3 точки
• IV тип – рядко изгаря, лесно потъмнява – 4 точки
• V тип – много рядко изгаря и потъмнява бързо – 5 точки
• VI тип – не изгаря – 6 точки

Локализация

Мястото на татуировката също е определящ фактор, когато става дума за лазерно премахване на татуировка. Пряко свързано е с близко разположени лимфни съдове и лимфни възли. Принципът е, че колкото татуировката е по-близко разположена до основни лимфни възли, толкова по-бързо се изчиства. Например, татуировки по главата и шията се оказват в близост до богата система от лимфни съдове и възли и се изчистват най-бързо. Тези, по стъпалата и дланите – най-бавно.

Скалата на Kirby-Desai оценява според локализация на татуировката със следните точки:

• глава и шия – 1 точка
• горна част на тялото – 2 точка
• долна част на тялото – 3 точки
• долни крайници – 4 точки
• длани и стъпала – 5 точки

Цвят на татуировката

Не е тайна, че при непрофесионалните татуировки се използват бои, съдържащи елементарни частици – карбон, графит и др., които се премахват по-лесно. Професионалните татуисти използват органични пигменти и комбинации от цветове – червени, жълти, сини и др., което прави премахването им по-трудно.

В зависимост от цвета, скалата на Kirby-Desai определя следните точки:

• черен цвят – 1 точка
• предимно черен с малко червено – 2 точки
• предимно черно с малко червено и други – 3 точки
• множество цветове – 4 точки

Концентрация на пигмента

Друг параметър, който оказва влияние върху премахването на татуировката е наситеността на съответния цвят. Непрофесионалните татуировки обикновено са с неравномерно разположени в повърхностната дерма и с по-малко количество пигмент. Професионалните са по-дълбоко в дермата и с повече пигмент.

По-скалата на Kirby-Desai татуировките се разделят на 4 категории със съответния брой точки:

• непрофесионална (надпис, малки символи) – 1 точка
• минимална (един цвят, опростен дизайн) – 2 точки
• средна (един цвят, сложен дизайн) – 3 точки
• сложна (многоцветна, сложен дизайн) – 4 точки

Белези и променена кожа

При изработката на татуировка, понякога може да се получат усложнения като грануломи, лихен, келоиди, белези и др., което затруднява последващо премахване. Понякога, при по-дълбоко въведен в кожата пигмент може да се наруши целостта на дермата, което от своя страна може да доведе до фиброза. Разположеният пигмент между фиброзиралите влакна се премахва много трудно.

Съобразно скалата на Kirby-Desai, структурата на кожата и съответното точкуване е както следва:

• без фиброза – 0 точки
• минимално фиброзиране – 1 точка
• умерено фиброзиране – 3 точки
• значително фиброзиране – 5 точки

Наслагване на татуировки

Много пациенти искат само да изсветлят татуировка с цел да насложат нова, която може да е с различни цветове и е по-голяма по площ от старата. Това води и до по-силен и концентриран цвят, чието премахване става по-бавно.

По скалата на Kirby-Desai, съответното точкуване е както следва:

• еднослойни татуировки – 1 точка
• многослойни татуировки – 2 точки

Ориентири

Добре изяснено е, че за премахване на татуировка са необходими няколко на брой сесии с медицински лазер. С помощта на посочената скала и на някои субективни фактори, опитният специалист може сравнително точно да оцени очаквания брой процедури, за да се премахне конкретен татус напълно.

А Вашите впечатления, базирани на параметрите по скалата можете да изградите като сумирате броя точки по всеки от посочените критерии, доколкото това е възможно.

Пример:
3 + 5 + 1 + 3 + 0 + 1 = 11.

Ориентировъчно, необходими са 11 терапии.

За максимално улеснение, онлайн можете да попаднете и на подобен тип калкулатори.

Текстът е базиран на научна публикация.

Ако се интересувате от премахване на татуировка или част от нея, запазете час за безплатна консултация на 02 405 8000 или директно от сайта на клиника Естелайн.