Клиника AestheLine обединява усилията на доказани специалисти от областите дерматология, естетика и акушеро-гинекология. Събира ни идеята, че високата експертиза и високите технологии, поднесени в точната пропорция, са мощен инструмент за постигане на реални и дългосрочни резултати.

Философията ни е подчертано свързана с естетиката като линия от ценности, убеждения и стил на живот.
Разбирането ни е, че акцентът върху индивидуалността и потенциала на всеки човек трябва да са водещи при избора на услуги, касаещи здравето и естетичните потребности.

Затова нашата скала за измеримост на резултати е и слоган на Аestheline  – здраве – красота – хармония.

Естетиката е направление в медицината, което надгражда стремежа към здраво тяло с възможностите за развитие на индивидуалния потенциал. Затова, за да препоръчам подходящ микс от терапии, е важно да се запозная със спецификите, желанията и начина на живот на всеки пациент. За мен и екипа на Aestheline красотата е комплекс от качества, които могат да бъдат подчертани с помощта на високотехнологична апаратура, с безопасни, неинвазивни методи. Красотата е път към достигането на хармония. Можем да я постигнем заедно!

д-р Иван Пеев, водещ дерматолог и собственик на AestheLine