Нокътна хирургия – кога е време да пристъпим към действие?

Ноктите са една от видимите части на тялото, които имат функционално значение и завършват цялостната естетична визия. Проучвания показват, че при проблеми с ноктите на ръцете, над половината от потърпевшите признават за нарушено качество на живот и социален дискомфорт. За жалост обществото също поставя стигми на пациентите с нокътни проблеми, с което проблемът се задълбочава. Най-често изтъкваната причина за социално дистанциране е страхът, че заболяването е заразно.

Видове нокътни промени и тяхното решение

Промените по ноктите могат да бъдат както първично явление, така и резултат от кожно или системно заболяване. В случай на последното, излекуването му води и до подобрение в ноктите. Ако имаме изолирано засягане на ноктите (т.е. първично явление) вариантите за лечение са два – консеративно и оперативно. В много случаи оперативното лечение на нокътните промени се свързва и изчерпва с тоталното премахване на нокътната плочка, което в обществото, а и в голяма част от неспециализираните хирургични звена се приема за норма. В нокътната хирургия тази манипулация е позната като нокътна авулзия. Често се приема от пациентите като дефинитивно и моментално решение на проблемите им. Противно обаче, в практиката се избягва или се използва ограничено само в крайни състояния. За съжаление много често консеративните методи при нарушаване на ноктите не са достатъчни и се прибягва до специализирана оперативна намеса.

Ползите на нокътната хирургия

Нокътната хирургия е направление от дерматологията, което обръща специално внимание на нокътния апарат и методите за неговата оперативна обработка. Със следващите редове ще се запознаем какво точно представлява нокътната хирургия и кога може да ни помогне.

Повечето хора приемат ноктите като твърдата полупрозрачна плочка намираща се по горната крайна част на пръстите ни. От медицинска гледна точка нокътната плочка е част от нокътния апарат. Той е съставен още от нокътно ложе, кожни валове обхващащи нокътя и матрикса. Матриксът е друга важна стуктура позната като мястото на непрекъснат растеж на ноктите. Разпознава се като белезникавия полумесец в основата на ноктите. Тези нокътни структури, като част от нокътния апаратът са в контакт с костите и сухожилията на пръстите, което още повече допринася на специфичността на зоната. За по-лесно думите нокътен апарат и нокти ще бъдат използвани като синоними по-нататък в текста.

Врастването на ноктите е несъмнено най-честата причина, която налага нокътна хирургия. То е резултат от съвкупност от фактори, някои от тях провокирани от пациентите. Например неправилно изрязване, неподходящи обувки и подлежащи ортопедични проблеми. В началните стадии врастването може да бъде лекувано и консервативно, но за жалост неглижирането на проблема води до единственото решение –  хирургична корекция. Това е прецизна интервенция, която отстранява само тази част, която се вдава в нокътното ложе, заедно със съответния дял от матрикса. По този начин врастналата част не просто се премахва, а и се спира растежа ѝ, което предотвратява по-нататъшен рецидив. Процедурата е известна като парциална нокътна резекция и е златният стандарт за лекуване на врастнали нокти.

Онихомикозата е честа причина за посещение при лекар, но не и най-честата причина за нокътна хирургия. Тук хирургичната намеса се състои в подходящо изрязване на част от нокътя за взимане на материал за изследване. При онихомикози с дългогодишна давност, довели до тотална нокътна дистрофия (разграждане), нокътната авулзия с отсраняване на матрикса за спиране на последващ растеж може да бъде единственото решение за предотвратяване на болката при ходене. Логичният въпрос е защо е необходима тази радикална намеса, ако е възможно да се излекуват гъбичките? Проблемът е в отделянето на нокътната плочка от нокътното ложе, т. нар. онихолиза. Тъй като кожата под нокътя засегната от гъбична инфекция се изменя, което води до невъзможност на нокътя да се захване за нея. Освен при гъбички, подобно състояние може да се наблюдава при костни деформации, аномалии в ходилото или при някои системни и кожни заболявания.

Други приложения на нокътната хирургия

Освен като метод на лечение, нокътната хирургия може да бъде използване и за диагностика. Вече беше споменато за вземане на материал за изследване на гъбички. При състояния в промяна на цвета на ноктите, например поява на кафеникави ивици (т. нар. меланонихия), вземането на биопсия от засегнатия участък е от решаващо значение за изключване на злокачествени процеси като меланом. Мястото за извършване на биопсията е достъпно само след частично премахване на нокътя, взимане на материал с последващо връщане на плочката на мястото и евентуално зашиване – отново предмет на нокътната хирургия.

Поради малкия си размер спрямо останалата част на тялото, изглежда че ноктите са сравнително рядко предпочитано място за развитие на доброкачествени и злокачествени туморни образувания. На практика обаче, честотата на появата им е не по-малка от тази по останалите части на кожата, а според някои автори дори и по-висока. Независимо от това дали говорим за доброкачествени образувания (фибром, фиброкератом или онихоматриком) или злокачествени (меланом, спиноцелуларен карцином и др.) всички те се премахват според стандартите на нокътната хирургия с минимален риск за трайна нокътна увреда.

Освен гореизброените, съществуват още огромен брой нокътни патологии, които могат да бъдат предмет на нокътната хирургия. Най-добрият съвет който можем да дадем е,  ако забележите промяна по ноктите или поява на израстък, не се колебайте да потърсите специалнист. Ранната диагностика и лечение са ключови за запазването на естетичния и фукционален вид на нокътния апарат.

Заповядайте консултация в клиника Естелайн !

Подробна информация може да получите на 02 405 8000.